Dasha Zharova by Nikolay Biryukov for F.G.R, July 2012